Taste the local

Gà kho gừng

Gà nướng

Chả giò

Gà hầm nấm

Gà xòa xả

Cua biển hấp

Bom

Gỏi bò