Taste the local

Gỏi rau

Gỏi xoài khô mực

Gỏi ngũ sắc

Gỏi cải mắm

Gỏi mực

Gỏi rau đắng

Gà rang muối

Ghẹ

Gà hấp mỡ hành